Home
leerlingenvervoer.net

Deze site is in 2004 ontstaan naar aanleiding van het Project Adviesraden Leerlingenvervoer, dat toen door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad werd uitgevoerd. Dit project is in 2005 afgerond, maar er bleef bij ouders en bij adviesraden leerlingenvervoer veel behoefte bestaan aan informatie over leerlingenvervoer, de werking van gemeenten, de procedures enz.

Daarom besloot de CG-Raad deze website te blijven onderhouden. Het Programma Versterking CliƫntenPositie (VCP), een programma van de CG-Raad en de ouderverenigingen van mensen met een verstandelijke beperking, verzorgt sinds 2005 het onderhoud van de website. De Adviesraden Leerlingenvervoer kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het Programma VCP.

Een adviesraad bestond uit vertegenwoordigers van ouders. Zij behartigt de belangen van kinderen, die gebruik maken van leerlingenvervoer. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleid, autolening (meer info hierover op www.geldlenentop10.be/autolening ) en uitvoering van het leerlingenvervoer. Jaarlijks voert zij overleg met de gemeente.

Het initiatief kan komen van de gemeente, maar komt vaak van ouders. Zoek contact met andere ouders en benader de gemeente. Leg uw standpunt uit en zoek medestanders.

GOVbrochureLLN