Home

Adressen van organisaties die betrokken zijn bij het leerlingenvervoer

Programma Versterking Cliëntenpositie (VCP)
• Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad)
• Federatie van Ouderverenigingen (FvO)
• 3VO, Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie
• Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO)
• Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (LOBO)
• Ouders, Christelijk Onderwijs en Opvoeding (OUDERS & COO)
• Nederlandse Katholieke Vereniging van Ouders (NKO)
• KNV Taxi
• Federatie van Ouders van slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en taalmoeilijkheden (FOSS)
• BOSK – Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders
• Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)
• Nationaal Revalidatie Fonds (NRF)